...
عضو کمیسیون بهداشت مجلس: کمبود و اقدام به واردات آنتی‌بیوتیک‌ها تنها در دوران جنگ تحمیلی سابقه داشته است / تجویز داروی مشابه به مریض چندین سال بود که صورت نمی‌گرفت ولی اخیرا مجبور می‌شدیم به بیمار دارو مشابهی دهیم

یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس در واکنش به کمبود داروهای آنتی‌بیوتیک و اقدام به واردات این داروها می‌گوید که چندین سال است که ایران، حداقل اقدام به واردات شربت‌ها یا کپسول‌های آنتی‌بیوتیک انجام نداده و همه تولید داخل بود، واردات آنتی‌بیوتیک به کشور یک مسئله بی‌سابقه‌ای است.

کلیه حقوق محفوظ است