...
تعیین تکلیف کالاهای تملیکی حاصل تعامل قوه مجریه و قضاییه است

معاون وزیر اقتصاد و مدیر عامل سازمان اموال تملیکی گفت: در بحث تعیین تکلیف کالا اگر همکاری و تعاملی که اکنون میان قوه مجریه و قضاییه وجود دارد، رخ نمی داد قطعا بحث تعیین تکلیف به نتیجه نمی رسید.

کلیه حقوق محفوظ است