...
بازیگر نقش شمر: بازپخش «مختارنامه» سریال را بی‌ارزش کرده است

محمد فیلی معتقد است هرچند بازپخش سریال «مختارنامه» همچنان هم مخاطب دارد، اما این تکرار هر ساله ارزش اثر را زیر سوال برده و تلویزیون باید تلاش کند دائما آثاری با همین کیفیت بسازد تا بتواند مخاطب را راضی نگه دارد.

کلیه حقوق محفوظ است