...
باند دوم محور اهواز – خرمشهر در حال ساخت است

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از احداث باند دوم در ۲۰ کیلومتر از محور اهواز - خرمشهر خبر داد و گفت: اسناد مناقصه ۳۰ کیلومتر دیگر این مسیر از سمت اهواز به سوی خرمشهر آماده شده و به زودی پیمانکار این طرح مشخص و پس از آن عملیات اجرایی آغاز می شود.

کلیه حقوق محفوظ است