...
نخستین محموله ریل ملی به مقصد قطار شهری مشهد بارگیری شد

نخستین محموله ریل ملی " UIC۵۴ " تولید شده در ذوب آهن اصفهان برای قطار شهری مشهد بارگیری و ارسال شد تا ریل ملی در مسیر حرم امام رضا(ع) قرار گیرد.

کلیه حقوق محفوظ است