...
نماینده مجلس: اختلافات در مجلس بر سر شفافیت آرای نمایندگان شدید است

نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: چند روز پیش بحثی در مجلس انجام شد که طرح شفافیت ارای نمایندگان هم در قالب همین شفافیت قوای سه گانه گنجانده شود. البته بر سر این موضوع اختلافات شدیدی در مجلس وجود دارد که باید حل شود.

کلیه حقوق محفوظ است