...
محمد دلاوری مجری صداوسیما ممنوع الخروج شد

محمد دلاوری مجری صداوسیما ممنوع الخروج شد و پاسپورتش ضبط گردید.

کلیه حقوق محفوظ است