...
میثم پیرفلک برای ادامه روند درمان به تهران اعزام شد

مدیر داخلی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی گلستان اهواز از اعزام میثم پیرفلک یکی از مجروحان حادثه تروریستی ایذه به تهران خبر داد.

کلیه حقوق محفوظ است