...
تناسبی بین طول راه‌های استان اصفهان و اعتبارات تخصیصی آن وجود ندارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: بصورت نسبی سهم طول راه‌های استان بیش از هفت درصد کل کشور است و این در حالیست که اعتبارات تخصیص داده شده در این حوزه سه درصد است و تناسبی بین آن وجود ندارد.

کلیه حقوق محفوظ است