...
امیرحسین رحیمی متهم ١۵ ساله اعتراضات اخیر با قید وثیقه آزاد شد

الهام نجف، مادر امیرحسین رحیمی، از آزادی فرزندش با قید وثیقه خبر داد.

کلیه حقوق محفوظ است