...
نام‌گذاری معابر شهر اصفهان الکترونیکی می‌شود

رئیس اداره هماهنگی ارتباطات شهرداری اصفهان گفت: روند نام‌گذاری معابر شهر به زودی به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

کلیه حقوق محفوظ است