...
همسر بهرام رادان کیست؟

مینا مختاری، همسر بهرام رادان از مزون داران معروف و طراحان لباس تهرانی است. که در سفر ماه گذشته رادان به آفریقا نیز همراه وی بود.

کلیه حقوق محفوظ است