...
شلیک مامور گشت ارشاد به «رضا مرادخانی» بوکسور تیم ملی ایران و همسرش در پارک پردیسان

روزنامه «شرق» در گزارشی و در گفتگو با شاکیان پرونده، حادثه «شلیک مأمور گشت ارشاد» را بررسی کرده است.

کلیه حقوق محفوظ است