...
روزنامه دولت: همه چیز آرام است،حتی رابطه دولت با صدا و سیما

روزنامه ایران نوشت: در یکی دو هفته اخیر، برخی با جریان‌سازی، ساختن شایعه‌های بی‌پایه و اخبار جعلی سعی دارند این واقعیت مسلم، یعنی تفاهم حداکثری میان دولت و ارکان کشور را زیرسؤال ببرند تا به این ترتیب، تصویر شکاف‌های گذشته را در خاطره‌ها زنده کنند؛ شکاف‌هایی که بیش از هرچیز ملت، تلخی آن را احساس کرده است.

کلیه حقوق محفوظ است