...
«اصلاح خطای چین» پشت درهای بسته؟! / چرا ایران باید نزد سازمان ملل «اعتراض رسمی» ثبت کند؟

اعتماد نوشت : از آنجا که بیانیه مشترک چین و شورای همکاری به صورت علنی انتشار یافته و به این ترتیب سابقه‌ای ایجاد شده یا سابقه‌ای که احیانا از قبل وجود داشته تکرار شده، انتشار علنی یادداشت دیپلماتیک ارایه شده یا ثبت آن به عنوان سند شورای امنیت نیز ضرورت دارد. دور از انتظار نیست که به زودی سفیر چین و سفیر رییس دوره‌ای شورای همکاری در سازمان ملل خواستار انتشار بیانیه به صورت سند رسمی شورای امنیت شوند. به لحاظ حقوقی، ثبت اعتراض برای سابقه نشدن یک ادعای بی‌اساس و سابقه شدن اعتراض مستمر و پیگیر ما همیشه مهم بوده است

...
کمیسیون امنیت ملی مجلس به موضوع بیانیه چین و عربستان ورود می کند

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون فردا در جلسه‌ای بیانیه اخیر چین و عربستان را مورد بررسی قرار می‌دهد.

کلیه حقوق محفوظ است