...
روزنامه دولت: اغتشاشگران بنرهای دهه فاطمیه را به آتش کشیدند

اغتشاشگران با استفاده از تاریکی و خلوتی شب، بنرهای مذهبی مربوط به دهه فاطمیه را به آتش کشیدند.

کلیه حقوق محفوظ است