...
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: غنی‌سازی ۶۰درصدی همان اجرای اقدام راهبردی مجلس است

یک نماینده مجلس گفت: طرح «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را تصویب کرد. غنی‌سازی ۶۰ درصدی به مثابه اجرای قانون اقدام راهبردی مجلس است.

کلیه حقوق محفوظ است