...
اطلس فرهنگی شهر اهواز تدوین می‌شود

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، امور ورزش و جوانان شورای شهر اهواز از تدوین اطلس فرهنگی شهر به منظور توزیع منابع فرهنگی خبر داد.

کلیه حقوق محفوظ است