...
نارضایتی مردم از اصلاح طلبان به حق است

دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی با بیان اینکه جریان اصلاحات باید به اشتباهات خود اعتراف کرده و از مردم عذرخواهی کند، گفت:‌ برای اولین بار نیست که می‌گویند اصلاحات تمام شده است.

کلیه حقوق محفوظ است