...
دستنوشته‌های «مصطفی تاجزاده» در زندان اوین ضبط شد

وکیل مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی نسبت به ضبط دستنوشته‌های او در زندان اعتراض کرد.

کلیه حقوق محفوظ است