دستنوشته‌های «مصطفی تاجزاده» در زندان اوین ضبط شد

وکیل مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی نسبت به ضبط دستنوشته‌های او در زندان اعتراض کرد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ اعتمادآنلاین نوشت: هوشنگ پور بابایی، وکیل تاجزاده به «ضبط نوشته‌های شخصی وی داخل زندان، بدون طی مراحل قانونی» اعتراض کرد.

هوشنگ پور بابایی، وکیل تاجزاده نوشت: مخالفت بازرسی نوشته‌های موکل مصطفی تاجزاده و ضبط نوشته های شخصی وی داخل زندان بدون طی مراحل قانونی و قضایی

با اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حوق بشر محرز است

تاجزاده