...
استفاده از نام سروان ممنوع! و سردار در شناسنامه مجاز شد/ ثبت احوال نام‌های ممنوعه و قابل تغییر را اعلام کرد

بر اساس ماده ۲۰ قانون ثبت احوال و تبصره‌های آن انتخاب برخی نام‌ها ممنوع و دارندگان آنها می‌توانند با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تغییر آن اقدام نمایند.

کلیه حقوق محفوظ است