...
محسن هاشمی: حکومت تا می‌بیند یک حزب پیروزی کسب کرده اعضایش را دستگیر می‌کند

عضو شورای مرکز حزب کارگزاران گفت: اگر حزب نتواند برای خودش بودجه‌ریزی کند و بر اساس آن درآمدزایی کند و خودش را مدیریت کند یعنی اصلا حزب نیست. خب اگر قرار است از جایی پول هم بگیرد باید مشخص باشد. این‌ها مسائل خود احزاب هستند. حالا اینکه حکومت کمک نمی‌کند یا مانع می‌شود یا وقتی می‌بیند یک حزب در حال رسیدن به یک‌سری پیروزی‌هایی است دستگیری‌ اتفاق می‌افتد، مسائل دیگری است.

...
اساسنامه ۶ سازمان شهرداری اهواز تغییر می‌کند

نایب رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز گفت: با توجه به دستورالعمل وزارت کشور سازمان‌های وابسته به شهرداری باید با تغییر رویکرد به سمت درآمدزایی حرکت کنند که این مساله با اصلاح اساسنامه و نمودار سازمانی سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری در حال انجام است.

کلیه حقوق محفوظ است