...
چرا حرفهای قالیباف را کسی جدی نمی گیرد؟

چند روز قبل بالاترین مقام قانون‌گذاری کشور گفت‌ بر این باور است که نوسازی نظام حکمرانی در همه حوزه‌ها ضرورتی است که با بازگشتن امنیت باید در دستور کار کشور قرار گیرد.

کلیه حقوق محفوظ است