...
ساماندهی پسماند عفونی مطب‌های اهواز همچنان در ابهام است

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اهواز با تاکید بر ضرورت حل مشکل جمع‌آوری پسماند عفونی مطب‌ها و مراکز پزشکی کوچک گفت: پیمانکار جمع‌آوری پسماندهای عفونی مطب‌ها در غرب اهواز به دلیل عمل نکردن به تعهداتش در مرحله فسخ قرارداد است.

کلیه حقوق محفوظ است