...
مجتهدزاده: آقایان یا از وضعیت مملکت خبر ندارند یا خبر دارند و باید برای هدایت‌شان دعا کرد

علی مجتهدزاده تاکید کرد: آقایان یا از وضعیت مملکت خبر ندارند یا خبر دارند و باید برای هدایت‌شان دعا کرد. در شهریورماه همین امسال، به خاطر سخت‌گیری‌ها در حوزه حجاب، آتشی در کشور روشن شد که فکر نکنید امروز خاموش شده است.

کلیه حقوق محفوظ است