...
اخراج سه دانشجوی دانشگاه تبریز به اتهام شرکت در اعتراضات + اسامی

اعتمادآنلاین نوشت: سه دانشجوی دانشگاه تبریز به دلیل شرکت در اعتراضات از این دانشگاه اخراج شدند.

کلیه حقوق محفوظ است