...
وقتی چوبه‌دار و فشار بالای ۲۰ به کمک محکوم به قصاص آمد

جوان محکوم به قصاصی که ۶ سال پیش به اتهام قتل محکوم به قصاص شده بود، پای چوبه‌دار و به کمک چوبه‌دار از اجرای حکم قصاص نجات پیدا کرد.

کلیه حقوق محفوظ است