درباره مدارا

پایگاه خبری-تحلیلی «مدارا» در تاریخ هشتم شهریور سال ۹۷ در روز عید غدیر خم فعالیت خود را آغاز کرد. صاحب امتیاز و مدیر مسئول: «محمود اکبری کیا» |زیر نظر شورای سردبیری| دارای پروانه فعالیت از هیات نظارت بر مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری به شماره ۸۵۶۰۳

پایگاه خبری-تحلیلی «مدارا» در تاریخ هشتم شهریور سال ۹۷ در روز عید غدیر خم فعالیت خود را آغاز کرد.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: «محمود اکبری کیا»

|زیر نظر شورای سردبیری|

دارای پروانه فعالیت از هیات نظارت بر مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری به شماره ۸۵۶۰۳