نام‌گذاری خیابانی به نام ابوبکر البغدادی در ریاض

نامگذاری خیابانی در ریاض به اسم ابوبکر البغدادی، سرکرده داعش موجب جنجال در شبکه‌های مجازی شد. به گزارش سایت خبری مدآرا: نامگذاری خیابانی در ریاض به اسم ابوبکر البغدادی، سرکرده داعش موجب جنجال در شبکه‌های مجازی شد.  به دنبال این امر، احمد الحکمی، در صفحه رسمی توئیتر فرمانداری ریاض عربستان پیامی را منتشر کرد و از […]

نامگذاری خیابانی در ریاض به اسم ابوبکر البغدادی، سرکرده داعش موجب جنجال در شبکه‌های مجازی شد.


به گزارش سایت خبری مدآرا: نامگذاری خیابانی در ریاض به اسم ابوبکر البغدادی، سرکرده داعش موجب جنجال در شبکه‌های مجازی شد.

 به دنبال این امر، احمد الحکمی، در صفحه رسمی توئیتر فرمانداری ریاض عربستان پیامی را منتشر کرد و از مقام محلی خواست نام خیابان مذکور را تغییر دهد.

به گزارش العهد لبنان، او در پیوست درخواست خود تصویر تابلوی نام خیابان ابوبکر البغدادی در محله المروج را درج کرده بود. فرمانداری هم در پاسخ به این درخواست در پیامی توئیتری نوشت: “پیشنهاد شما به اداره مربوطه ارسال می‌شود.”

رسانه‌های محلی به نقل از الحکمی اعلام کردند، تنها تشابه اسمی است و مطمئناً مقصود دبیرخانه از این نامگذاری، سرکرده داعش نبوده است.

اخبار بسیاری که درباره ارتباط عربستان با ابوبکر البغدادی مطرح شده‌اند به این موضوع دامن زده است.

بر اساس قاعده زبان عربی کلمه “ابوبکر” در نامگذاری مذکور چون نقش مضاف‌الیه را برای شارع دارد، به “ابی‌بکر” تبدیل شده است./ ایسنا