پزشکیان: امیرآبادی ادعای خود درباره اشتغال ۸ هزار کارگر ایران خودرو توسط نمایندگان را در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری کند

رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان با انتقاد از رسانه‌ای شدن برخی مشکلات گفت: مشکل مملکت این است که افراد به جای پیگیری موضوعات از طریق مراجع ذیربط، آن را رسانه‌ای می‌کنند. به گزارش سایت خبری مدآرا:  مسعود پزشکیان در واکنش به مصاحبه اخیر امیرآبادی فراهانی در رسانه ملی و ادعای اشتغال ۸هزار کارگر در ایران […]

رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان با انتقاد از رسانه‌ای شدن برخی مشکلات گفت: مشکل مملکت این است که افراد به جای پیگیری موضوعات از طریق مراجع ذیربط، آن را رسانه‌ای می‌کنند.


به گزارش سایت خبری مدآرا مسعود پزشکیان در واکنش به مصاحبه اخیر امیرآبادی فراهانی در رسانه ملی و ادعای اشتغال ۸هزار کارگر در ایران خودرو از سوی نمایندگان مجلس، گفت: اگر در این مورد خلاف صورت گرفته باید برخورد شود اما نباید پیگیری آن از طریق تریبون‌های عمومی باشد. نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مشکل مملکت ما این است که به جای پیگیری مسائل از طریق مراجع ذیربط، آنها را به طرق دیگر مثل رسانه‌ها اعلام می‌کنیم، عنوان کرد: در نتیجه این ادعاها که ممکن است مقداری از آن حق و مقداری ناحق باشد بر جامعه تأثیر می‌گذارد.

رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: رسانه ای کردن بسیاری از موضوعات درست نیست و اگر تخلفی در بخشی صورت گرفته باید از طریق مراجع پیگیری شود./ خانه ملت