درخواست نماینده دماوند برای آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانوم رهنورد/ ذالنور و کریمی قدوسی خواستار تذکر به میرزایی نیکو شدند

یک عضو مرکزی هیأت رئیسه فراکسیون امید در نطق میان دستور خود خواهان آزادی محصوران شد. به گزارش سایت خبری مدآرا: در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قاسم میرزایی نیکو در نطق میان دستور خود خواستار آزادی محصوران شد و بیان کرد: باتوجه به این در دهه فاطمیه قرار داریم بهتر است به این مناسبت  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افرادی […]

یک عضو مرکزی هیأت رئیسه فراکسیون امید در نطق میان دستور خود خواهان آزادی محصوران شد.


به گزارش سایت خبری مدآرا: در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قاسم میرزایی نیکو در نطق میان دستور خود خواستار آزادی محصوران شد و بیان کرد: باتوجه به این در دهه فاطمیه قرار داریم بهتر است به این مناسبت  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افرادی که د‌ر حصر هستند هم آزاد شوند؛ چراکه دو نفر از آنها سید هستند و حتی به این د‌لیل هم که شده آنها ر‌ا آزاد کنید.

نماینده مردم دماوند تاکید کرد: میرحسین موسوی، زهرا رهنورد  و مهدی کروبی باید آزاد شوند.

در این هنگام  یکی از نمایندگان فریاد زد «به جای فکردن به مسائل معیشتی مردم، یک نماینده اصلاح‌طلب دغدغه رفع حصر ر‌ا د‌ارد..»

هنگامی که میرزایی نیکو نام محصوران را بر زبان آورد، تعدادی از نمایندگان اصولگرا از جمله مجتبی ذالنوز و جواد کریمی قدوسی  به جایگاه هیأت رئیسه رفتند و با علی لاریجانی صحبت کردند  و خواهان تذکر بودند.