وزیر ارتباطات: «رزمایش قطع اینترنت» لغو شد/ “سداد” صلاحیت الزام به شرکت ها را ندارد

آذری جهرمی در توییترش خبر داد: «رزمایش قطع اینترنت» لغو شد. به گزارش سایت خبری مدآرا: آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توئیتی از لغو رزمایش قطع اینترنت خبر داد.

آذری جهرمی در توییترش خبر داد: «رزمایش قطع اینترنت» لغو شد.


به گزارش سایت خبری مدآرا: آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توئیتی از لغو رزمایش قطع اینترنت خبر داد.

وزیر ارتباطات: «رزمایش قطع اینترنت» لغو شد