علیرضا رحیمی: استانی شدن انتخابات مجلس به انتخاب درست مردم کمک می‌کند

یک عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: ممکن است که استانی شدن انتخابات مجلس از رانت ها پیشگیری کند منتهی مهمتر از موضوع رانت، شفافیت است که پیش زمینه برطرف کردن و مبارزه با فساد و رانت است. به گزارش سایت مدآرا: علیرضا رحیمی نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره […]

یک عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: ممکن است که استانی شدن انتخابات مجلس از رانت ها پیشگیری کند منتهی مهمتر از موضوع رانت، شفافیت است که پیش زمینه برطرف کردن و مبارزه با فساد و رانت است.


به گزارش سایت مدآرا: علیرضا رحیمی نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: استانی شدن انتخابات مجلس به شفافیت بیشتر و انسجام احزاب و گروه‌ها کمک می‌کند که بتوانند به صورت منسجم عمل کنند و  از آشفتگی و سردرگمی مردم جلوگیری می کند.

او ادامه داد: همچنین استانی شدن انتخابات مجلس به کاهش هزینه های انتخاباتی برای کاندیداها، وزارت کشورو مجموعه دستگاه‌هایی که دخیل در امر انتخابات هستند، کمک می کند. کاندیداها در حوزه تبلیغات با استانی شدن انتخابات می توانند صرفه جویی قابل توجهی کنند. ممکن است با توجه به اینکه استانی شدن انتخابات مجلس تجربه جدیدی است برخی از استان ها و کاندیداها استقبال نکنند اما در هر صورت رویکردی که مجموعه دولت و مجلس دارد رویکرد شفافیت و کارآمدی بیشتر در حوزه انتخابات است.

این عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: استانی شدن انتخابات می تواند در آسان کردن مسیر انتخابات مردم خیلی موثر باشد و از تشتتی که در حوزه تبلیغات کاندیداتوری اتفاق می افتد پیشگیری کند.

رحیمی در خصوص اینکه استانی شدن انتخابات از ایجاد رانت ها هم پیشگیری می کند؟ گفت: ممکن است از رانت ها پیشگیری کند منتها مهمتر از موضوع رانت، شفافیت است که پیش زمینه برطرف کردن و مبارزه کردن با فساد و رانت است. شفافیت کاندیداها و شفافیت هزینه های تبلیغات برای مردم می تواند اتفاق خوبی باشد. مهم این است که در استان ها همگرایی بیشتری اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: در حال حاضر دموکراسی ها بیشتر دموکراسی محلی است و این دموکراسی با استانی شدن انتخابات یک پله ارتقا پیدا می کند و موجب دموکراسی منطقه ای می شود. به این معنا که جمعیت بیشتر و حوزه فراگیر می تواند این انتخابات را پیش ببرد که به نظر می رسد یک گام به جلو در حوزه سیاست داخلی و دموکراسی خواهد بود.

این نماینده مجلس با اشاره به طرح چند باره استانی شدن انتخابات مجلس، تاکید کرد: با توجه به اینکه این طرح یک مرتبه در شورای نگهبان مطرح شده و به نحوی این شورا اعلام آمادگی کرده که با یک رویکرد مثبت ملی ارزیابی کند، لذا به نظر می رسد اگر مجلس دقت نظر بیشتری داشته باشد مسیر تایید این مصوبه در شورای نگهبان آسان تر خواهد بود.