موافقت لاریجانی با بررسی ادعای اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت ملی

علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس از موافقت لاریجانی با بررسی ادعای اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت ملی خبر داد. به گزارش سایت خبری مدآرا علیرضا رحیمی در توئیتی نوشت: “درخصوص ادعاهای آقای اسماعیل بخشی به آقای لاریجانی پیشنهاد دادم کمیسیون امنیت ملی موضوع رارسیدگی نماید که موافقت داشتند. با رئیس کمیسیون هم طرح موضوع داشتم و قرار […]

علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس از موافقت لاریجانی با بررسی ادعای اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت ملی خبر داد.


به گزارش سایت خبری مدآرا علیرضا رحیمی در توئیتی نوشت:

“درخصوص ادعاهای آقای اسماعیل بخشی به آقای لاریجانی پیشنهاد دادم کمیسیون امنیت ملی موضوع رارسیدگی نماید که موافقت داشتند.

با رئیس کمیسیون هم طرح موضوع داشتم و قرار شد دراولین فرصت باحضور وزیر اطلاعات به همه ادعاها درکمیسیون رسیدگی دقیق شود.”