احمد کسروی در کنار شهید مطهری

محمدرصا زائری، محقق حوزوی، درباره تصویری از بساط یک‌دست‌فروش در تهران توضیحاتی نوشت. به گزارش سایت خبری مدآرا:زائری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام‌ نوشت: «کاش بزرگانی که در اتاق‌های دربسته و نم‌گرفته مشغول سیاست‌گذاری فرهنگی برای کشورند گاهی توی خیابان قدم می‌زدند و کسروی را در کنار شهیدمطهری می‌دیدند؛ فردین را کنار [شهید]آوینی و پروین[اعتصامی] […]

محمدرصا زائری، محقق حوزوی، درباره تصویری از بساط یک‌دست‌فروش در تهران توضیحاتی نوشت.


به گزارش سایت خبری مدآرا:زائری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام‌ نوشت: «کاش بزرگانی که در اتاق‌های دربسته و نم‌گرفته مشغول سیاست‌گذاری فرهنگی برای کشورند گاهی توی خیابان قدم می‌زدند و کسروی را در کنار شهیدمطهری می‌دیدند؛ فردین را کنار [شهید]آوینی و پروین[اعتصامی] را کنار [احمد]متوسلیان و قاسم سلیمانی.»