اسامی مصدومان و جانباختگان حادثه دانشگاه آزاد

رئیس اورژانس تهران جدیدترین اسامی مصدومان و جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد را اعلام کرد. به گزارش سایت خبری مدآرا :دکتر پیمان صابریان اسامی را بدین شرح اعلام کرد: ـ مصدومان بستری در بیمارستان امام خمینی(ره) : علیرضا ولی محمدیمینا نعمتیمحمد ابراهیمی‌فرمیر مهنا یوزباشیملیکا سادات افتخار عزیزیشکوه نعمتیفاطمه عبداللهیثنا عابدیفاطمه رحیمیکیارش […]

رئیس اورژانس تهران جدیدترین اسامی مصدومان و جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد را اعلام کرد.


به گزارش سایت خبری مدآرا :دکتر پیمان صابریان اسامی را بدین شرح اعلام کرد:

ـ مصدومان بستری در بیمارستان امام خمینی(ره) :

علیرضا ولی محمدی
مینا نعمتی
محمد ابراهیمی‌فر
میر مهنا یوزباشی
ملیکا سادات افتخار عزیزی
شکوه نعمتی
فاطمه عبداللهی
ثنا عابدی
فاطمه رحیمی
کیارش اسدی کمال
سامان قضاوتی
مهدی مغنیان
هدیه جلیلی
کوروش ثابت
کامیاب اهری
خدیجه وکیلی
یک نفر نیز مجهول الهویه است.

ـ اسامی مصدومان بستری در بیمارستان شریعتی:

مرد مجهول الهویه
محمد امین عابدینی
سید آرین حقیقت

ـ مصدومان بستری در بیمارستان حضرت رسول:
علی هروانی
بهار کوچه باغیان
علی عرب نژاد
ملیکا فراهانی
محمد مهدی قدیمی

ـ مصدومان بستری در بیمارستان عرفان نیایش:
محسن رحمانی
محمد مهدی رسولی

 اسامی قربانیان این حادثه نیز بدین شرح است:

سجاد پور احسان
علی حسین زاده
احسان صفایی
رحمان عقلمند
نیلوفر رادمهر
محمدجواد هوشنگی
محمدعلی ابوالفطحی
سارا رادمنش
محمدرضا فضیلتی نیا

مرد مجهول الهویه