کمبود دارویی آمریکا از ایران بیشتر است

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: کمبودهای دارویی ایران به زیر ۳۰ قلم رسیده و در برخی هفته‌ها حتی زیر ۲۰ قلم است که از کمبودهای دارویی خود ایالات متحده که گاهی به صد قلم می‌رسد نیز کمتر است. به گزارش سایت خبری مدآرا : کیانوش جهانپور اظهار کرد: چه در تاریخ تحریم‌های ایران و چه در تاریخ […]

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: کمبودهای دارویی ایران به زیر ۳۰ قلم رسیده و در برخی هفته‌ها حتی زیر ۲۰ قلم است که از کمبودهای دارویی خود ایالات متحده که گاهی به صد قلم می‌رسد نیز کمتر است.


به گزارش سایت خبری مدآرا کیانوش جهانپور اظهار کرد: چه در تاریخ تحریم‌های ایران و چه در تاریخ تحریم‌هایی که در هر کشوری اعمال شده است، بر روی کاغذ، هرگز دارو و غذا تحریم نمی‌شود. اما حقیقت این است که دارو و غذا نیز به طور غیر مستقیم تحریم هستند. اما در عمل زمانی که مناسبات مالی تحریم شود، هر چیزی از جمله غذا و دارو تحدید و تهدید شده است.

وی ادامه داد: بسیاری از تجهیزات مورد استفاده در درمان و پزشکی، کاربرد دوگانه دارد. بسیاری از رادیو داروها تحت عنوان کاربرد دوگانه تحریم شده است. تحریم نشدن دارو و غذا در ایران یک دروغ است. اما اینکه آنچه آمریکا انتظار داشت رخ داده است یا نه بحث دیگری دارد.

جهانپور گفت: آنچه آمریکا به خصوص در حوزه دارو مد نظر داشت رخ نداد. بخشی از این دلیل به توان داخل در تولید دارو و بخشی به مسیرهای جایگزین مربوط می‌شود. برخی از این مسیرهای جایگزین نیز در حال ایجاد شدن است. امروز حتی از ماه‌های زرد مهر و آبان در خصوص دارو خارج شده‌ایم.

وی ادامه داد: امروز درصدی از اقلام دارویی که در کشور به صورت روزانه کمبود دارند بسیار کمتر از استاندارد جهانی است. کمبودهای دارویی ایران به زیر سی قلم رسیده و در برخی هفته‌ها حتی زیر ۲۰ قلم است که از کمبودهای دارویی خود ایالات متحده که گاهی به صد قلم می‌رسد نیز کمتر است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: هیچ کشوری نیست که تهیه کننده ۱۰۰ درصد اقلام دارویی مورد نیاز خود باشد و در برخی از داروها در حوزه بین‌المللی نیز کمبود وجود دارد. برخی داروها تولید جهانی آن با نیاز منطبق نیست. در کشور ایران در شرایطی که هیچ تحریمی وجود نداشته همواره ۲۰ تا ۲۵ قلم دارو کمبود داشته است.