استیضاح ناسازگار

صرف نظر از اختیارات خاص مجلس برای مواخذه ، سوال و استیضاح وزراء و دغدغه های رایجی که نمایندگان مجلس را مجبور به استیضاح یک وزیر می کند، اما اینگونه تصمیمات خطیر ممکن است منجر به برداشت های گوناگونی در جامعه بشود که توجه به آنان برای مجلسی ها الزامی است.مثل واکنش منفی بازار به […]

صرف نظر از اختیارات خاص مجلس برای مواخذه ، سوال و استیضاح وزراء و دغدغه های رایجی که نمایندگان مجلس را مجبور به استیضاح یک وزیر می کند، اما اینگونه تصمیمات خطیر ممکن است منجر به برداشت های گوناگونی در جامعه بشود که توجه به آنان برای مجلسی ها الزامی است.مثل واکنش منفی بازار به سوال از رئیس جمهور.


سایت خبری مدآرا |دکتر کیومرث یزدان پناه درو،عضو هیات علمی دانشگاه تهران نوشت: هدف نگارنده از نگارش این مطلب کوتاه ، توجه به برهه زمانی استیضاح وزیر آموزش و پرورش است که قرار است در روز سه شنبه ۱۳شهریور ۹۷ در صحن علنی مجلس برگزار شود.ضمن احترام به مطالبات نمایندگان ، با توجه به اینکه در نیمه شهریور به سر می بریم و مدارس کشور در تدارک آغاز سال تحصیلی جدید در اول مهر هستند، مواخذه و استیضاح وزیر وزارت خانه ای که رکن اولیه تعلیم و تربیت هست، ناسازگاری شدیدی با این مقطع زمانی دارد.

زیرا از یک طرف جو روانی حاکم بر مجلس بگونه ای است که نمایندگان با اندک توجهی به دفاعیات هر وزیر ، رای به عدم اعتماد می دهند فلذا حذف وزبر آموزش و پرورش در روز سه شنبه نباید دور از انتظار باشد

از طرف دیگر در صورت عدم رای آوری وزیر ، بدون وزیر ماندن حساس ترین و بزرگترین وزارتخانه کشور در آغاز سال تحصیلی چیزی شبیه فاجعه است.لذا انتظار می رود نمایندگان محترم مجلس با در نظر گرفتن این ناسازگاری زمانی، و منتفی کردن این استیضاح، ناخواسته مسبب اخلال در آغاز سال تحصیلی جدید برای میلیونها دانش آموز و معلم نگردند‌.