تازه‌آباد استان کرمانشاه در صدر پرلرزه‌های هفته گذشته/ثبت زلزله‌های مهم در اصفهان و کرمان

[ad_1] در هفته گذشته بعد از زلزله مهم تازه آباد شاهد ثبت زلزله‌های فوج گونه در این منطقه بودیم ضمن آنکه در استان های اصفهان فارس و کرمان زلزله‌های مهمی به ثبت رسید. _سایت خبری مدآرا، در روز یکشنبه، ۴ شهریور زلزله مهمی رخ داد که بزرگای این زلزله بر اساس گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ۵.۹ […]

[ad_1]

در هفته گذشته بعد از زلزله مهم تازه آباد شاهد ثبت زلزله‌های فوج گونه در این منطقه بودیم ضمن آنکه در استان های اصفهان فارس و کرمان زلزله‌های مهمی به ثبت رسید.
زلزله کرمانشاه

_سایت خبری مدآرا، در روز یکشنبه، ۴ شهریور زلزله مهمی رخ داد که بزرگای این زلزله بر اساس گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ۵.۹ در عمق ۸ کیلومتری و بر اساس گزارش مرکز ملی اطلاع‌رسانی زمین‌لرزه آمریکا ۶ و در عمق ۱۰ کیلومتری اعلام شد.  این زلزله در بیش از ۲۳ ایستگاه شتابنگاری در استان‌های کرمانشاه، کردستان و ایلام به ثبت رسید و حداکثر شتاب ناشی از رویداد این زمین‌لرزه در ایستگاه “تازه کندی” این شبکه در حدود ۸۰۰ سانتی‌متر بر مجذور ثانیه بوده است.

این زمین لرزه دارای لرزه‌های دیگری است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.

علاوه بر آن در حسین آباد استان اصفهان زلزله‌ای با بزرگای ۴.۹،  فاریاب استان کرمان زلزله ۴.۶ و  قائمیه استان فارس زلزله‌ای با بزرگای ۴.۲  به ثبت رسید. جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

یکشنبه ۴ شهریور

در تازه آباد استان کرمانشاه زلزله‌های ذیل به ثبت رسید: 

ردیف بزرگای زلزله عمق به کیلومتر
۱ ۳.۸ ۱۰
۲ ۳.۸ ۹
۳  ۲.۹
۴ ۲.۹
۵ ۳.۷ ۱۰
۶ ۳.۷ ۸
۷ ۳.۲ ۱۲
۸ ۳.۲ ۱۰
۹ ۳.۲ ۸
۱۰ ۳.۲ ۱۲
۱۱ ۳.۲ ۸
۱۲ ۳.۲ ۱۰
۱۳ ۲.۶
۱۴ ۲.۶
۱۵ ۲.۶
۱۶ ۲.۹
۱۷ ۲.۹
۱۸ ۲.۹
۱۹ ۲.۹
۲۰ ۲.۹
۲۱ ۲.۹
۲۲ ۲.۹
۲۳ ۲.۹
۲۴ ۲.۹
۲۵ ۲.۵
۲۶ ۲.۵
۲۷ ۲.۵
۲۸ ۲.۵
۲۹ ۴ ۱۲
۳۰ ۴ ۸
۳۱ ۳ ۱۰
۳۲ ۳ ۱۱
۳۳ ۲.۷
۳۴ ۲.۷
۳۵ ۲.۷
۳۶ ۲.۷
۳۷ ۲.۷
۳۸ ۲.۷
۳۹ ۲.۷
۴۰ ۲.۷
۴۱ ۳.۱ ۱۲
۴۲ ۳.۱ ۹
۴۳ ۳.۱ ۱۱
۴۴ ۳.۱ ۸
۴۵ ۳.۱ ۱۰
۴۶ ۳.۱ ۹
۴۷ ۲.۷
۴۸ ۲.۷
۴۹ ۲.۷
۵۰ ۲.۷
۵۱ ۲.۷
۵۲ ۲.۷
۵۳ ۲.۷
۵۴ ۲.۷
۵۵ ۲.۷
۵۶ ۲.۶
۵۷ ۲.۶
۵۸ ۲.۶
۵۹ ۲.۶
۶۰ ۲.۶
۶۱ ۳.۶ ۹
۶۲ ۳.۶ ۱۰
۶۳ ۳.۳ ۸
۶۴ ۳.۹ ۸

 روانسر این استان نیز در این روز با زلزله ۲.۵ لرزید.

شوقان استان خراسان شمالی با زلزله ۳.۱ لرزید. عمق این زمین‌لرزه در ۱۰ کیلومتری و کانون آن در ۱۵ کیلومتری شوقان، ۲۱ کیلومتری سنخواست و ۳۶ کیلومتری آشخانه استان خراسان شمالی بوده است.

در شوش استان خوزستان زلزله‌ای با بزرگای ۳.۴ به ثبت رسید که عمق آن در ۱۶ کیلومتری و رومرکزی این زمین‌لرزه در ۲۶ کیلومتری شوش، ۴۴ کیلومتری میانرود و ۴۶ کیلومتری الوان این استان گزارش شد.

جزیره استان هرمزگان با زلزله ۳.۳ ریشتری لرزید. عمق این زمین لرزه در ۵ کیلومتری و کانون آن در ۱۸ کیلومتری جزیره هرمز، ۲۱ کیلومتری بندرعباس و ۲۵ کیلومتری قلعه قاضی این استان بوده است.

هجدک استان کرمان زلزله ۳.۵ ریشتری را تجربه کرد که عمق آن در ۱۲ کیلومتری و کانون این زمین‌لرزه در ۳۲ کیلومتری هجدک، ۴۴ کیلومتری چترود و ۵۱ کیلومتری کاظم آباد این استان گزارش شد.

دوشنبه ۵ شهریور

زلزله‌های تازه آباد زلزله‌های به این شرح است:

ردیف بزرگای زلزله عمق به کیلومتر
۱ ۳.۳ ۸
۲ ۳.۱ ۸
۳ ۲.۹
۴ ۲.۵
۵ ۲.۷
۶ ۳.۲ ۸
۷ ۲.۹
۸ ۳ ۶
۹ ۲.۶
۱۰ ۲.۵
۱۱ ۲.۹
۱۲ ۲.۶
۱۳ ۲.۸
۱۴ ۲.۷
۱۵ ۳.۵ ۱۰
۱۶ ۲.۶
۱۷ ۳.۴ ۸
۱۸ ۳.۵ ۹
۱۹ ۲.۵
۲۰ ۲.۹
۲۱ ۲.۶
۲۲ ۲.۷
۲۳ ۲.۹
۲۴ ۲.۵
۲۵ ۲.۸
۲۶ ۲.۷
۲۷ ۳.۷ ۸
۲۸ ۲.۹
۲۹ ۲.۶
۳۰ ۲.۵
۳۱ ۲.۷
۳۲ ۲.۷
۳۳ ۲.۹
۳۴ ۲.۹
۳۵ ۲.۶ ۸

در میان راهان استان کرمانشاه زلزله ۲.۹ و گهواره این استان زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

در چالان چولان استان لرستان زلزله ۲.۵، درب بهشت استان کرمان زلزله ۲.۵، قطور استان آذربایجام غربی زلزله ۲.۸، گوریه استان خوزستان زلزله ۲.۷، فاریاب استان کرمان زلزله ۲.۷،

بروجرد استان لرستان بعد از یک زلزله ۲.۸، زلزله‌ای با بزرگای ۳.۳ به ثبت رسید که عمق آن در ۸ کیلومتری و کانون رومرکزی این زمین‌لرزه در ۲ کیلومتری بروجرد، ۱۵ کیلومتری اشترینان و ۳۱ کیلومتری چالان چولان این استان بوده است.

اردکان استان فارس با زلزله ۳ لرزید. عمق این زلزله در ۱۰ کیلومتری و کانون آن در ۲۲ کیلومتری اردکان، ۲۳ کیلومتری مصیری و ۲۶ کیلومتری نورآباد استان فارس بوده است. زلزله ۲.۷ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه به شمار می‌رود.

مصیری استان فارس نیز زلزله ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد. کانون این زمین‌لرزه در ۲۲ کیلومتری مصیری، ۲۲ کیلومتری اردکان و ۲۷ کیلومتری نورآباد استان فارس گزارش شد. زلزله ۳.۶ در عمق ۸ کیلومتری و ۲.۸ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در جناح استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۸ به ثبت رسید که عمق آن در ۱۶ کیلومتری و کانون این زمین‌لرزه در ۱۰ کیلومتری جناح، ۱۲ کیلومتری بستک و ۲۰ کیلومتری کوخرد استان هرمزگان بوده است.  

در هجدک استان کرمان زلزله‌ای با بزرگای ۳.۲ به ثبت رسید که عمق آن در ۹ کیلومتری و کانون این زمین لرزه در ۴۲ کیلومتری هجدک، ۴۶ کیلومتری شهداد و ۵۳ کیلومتری چترود این استان بوده است.

در لاله‌زار این استان زلزله ۲.۵  و اردکان این استان زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

اروندکنار استان خوزستان با زلزله ۳ لرزید. عمق این زلزله در ۲۸ کیلومتری و کانون آن در ۳۱ کیلومتری اروند کنار، ۳۵ کیلومتری عراق و ۴۴ کیلومتری بندر امام استان خوزستان گزارش شد.

در فسا استان فارس زلزله ۲.۷ رخ داد و بعد از آن زلزله‌ای با بزرگای ۳.۴ به ثبت رسید. عمق این زلزله در ۱۰ کیلومتری و کانون آن در ۱۶ کیلومتری فسا، ۱۷ کیلومتری خاوران و ۲۷ کیلومتری باب انار استان فارس بوده است.

سه‌شنبه ۶ شهریور

در قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله ۲.۵ و در تازه آباد این استان زلزله‌های ذیل به ثبت رسید:

ردیف بزرگای زلزله عمق به کیلومتر
۱ ۳.۷ ۱۰
۲ ۲.۵
۳ ۳.۱ ۱۹
۴ ۲.۸
۵ ۳.۴ ۱۲
۶ ۲.۵
۷ ۲.۷
۸ ۲.۵
۹ ۳.۷ ۸
۱۰ ۲.۵
۱۱ ۲.۶
۱۲ ۲.۷
۱۳ ۲.۶
۱۴ ۲.۹
۱۵ ۳.۳ ۱۱
۱۶ ۲.۷

در سیرچ استان کرمان بعد از ثبت زلزله‌ای با بزرگای ۲.۷، زلزله دیگری با بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد. در رابر این استان نیز زلزله ۲.۶،

در بروجرد استان لرستان زلزله ۳.۱ در عمق ۱۵ کیلومتری گزارش شد که کانون رومرکزی این زلزله در ۲ کیلومتری بروجرد، ۱۹ کیلومتری اشترینان و ۲۸ کیلومتری چالان چولان این استان بوده است. زلزله ۲.۷ از دیگر رخدادهای این منطقه بوده است.

در شوئیسه استان کردستان زلزله ۲.۹، شوش استان خوزستان زلزله ۲.۹، مزایجان استان فارس زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.

بهاباد استان یزد نیز با زلزله‌ای با بزرگای ۳.۵ لرزید. عمق این زلزله در ۸ کیلومتری و کانون رومرکزی این زمین‌لرزه در ۲۸ کیلومتری بهاباد و ۳۹ کیلومتری بافق استان یزد و ۷۰ کیلومتری کوهبنان استان کرمان بوده است. زلزله ۲.۹ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

مصیری استان فارس زلزله ۳.۳ ریشتر را تجربه کرد که عمق آن در ۹ کیلومتری و کانون این زمین‌لرزه در ۱۸ کیلومتری مصیری، ۲۶ کیلومتری نورآباد و ۲۷ کیلومتری اردکان این استان بوده است.

در حسین آباد استان اصفهان زلزله‌ای با بزرگای ۴.۹ به ثبت رسید که عمق این زمین‌لرزه در ۷ کیلومتری و کانون آن در ۳۷ کیلومتری حسن آباد و ۶۷ کیلومتری ورزنه استان اصفهان و ۶۷ کیلومتری ایزد خواست استان فارس بوده است. زلزله ۲.۷ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

شوقان استان خراسان شمالی با زلزله ۳.۴ لرزید. عمق این زلزله در ۷ کیلومتری و کانون آن در ۱۷ کیلومتری شوقان، ۱۷ کیلومتری سنخواست و ۳۸ کیلومتری قاضی استان خراسان شمالی گزارش شد.

در بروجرد استان لرستان با زلزله‌ای با بزرگای ۳.۲ لرزید که عمق آن در ۹ کیلومتری و کانون این زمین‌لرزه در ۶ کیلومتری بروجرد، ۱۴ کیلومتری اشترینان و ۳۱ کیلومتری چغلوندی این استان بوده است. زلزله ۲.۷ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

چهارشنبه ۷ شهریور

زلزله های تازه آباد استان کرمانشاه به این شرح است:

ردیف بزرگای زلزله عمق به کیلومتر
۱ ۲.۵
۲ ۲.۷
۳ ۲.۹
۴ ۲.۷
۵ ۴.۶ ۸
۶ ۲.۵
۷ ۲.۸
۹ ۳.۹ ۶
۱۰ ۳.۲  ۸

در بروجرد استان لرستان زلزله‌ای با بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید که کانون آن در ۳ کیلومتری بروجرد، ۱۴ کیلومتری اشترینان و ۳۲ کیلومتری چالان چولان این استان بوده است.

فاریاب استان کرمان زلزله ۴.۶، ینگی قلعه علیا استان خراسان شمالی زلزله ۲.۹، و در فسا زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

پنج‌شنبه ۸ شهریور

در بهاباد استان یزد زلزله های ۲.۸ و ۲.۹ و ۲.۶ طبس استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۹، اردکان استان یزد زلزله ۲.۵ گزارش شد.

در بروجرد استان لرستان زلزله ۳.۴ در عمق ۶ کیلومتری به ثبت رسید. کانون این زلزله در ۷ کیلومتری بروجرد و ۱۰ کیلومتری اشترینان استان لرستان و ۳۰ کیلومتری سامن استان همدان  بوده است. زلزله ۲.۶ و ۲.۷، ۲.۵، ۳ در عمق ۹ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه بوده است.

در تازه آباد زلزله های ۳.۱ در عمق ۸ کیلومتری،  ۳.۸ در عمق ۸ کیلومتری، ۲.۹،  ۲.۵،  ۲.۵،  ۳.۲ در عمق ۸،  ۲.۷ و ۲.۷ رخ داد.

در قائمیه استان فارس زلزله ای با بزرگای ۴.۲ رخ داد که عمق آن در ۱۴ کیلومتری و کانون این زمین لرزه در ۲۲ کیلومتری قائمیه، ۲۲ کیلومتری خشت و ۲۵ کیلومتری کنار تخته این استان بوده است.

سرشت استان آذربایجان غربی با زلزله ای به بزرگای ۳.۶ لرزید. عمق این زلزله در ۵ کیلومتری وکانون این زمین لرزه در ۱۲ کیلومتری سردشت و ۲۰ کیلومتری میر آباد، آذربایجان غربی و ۳۱ کیلومتری کانی سور استان کردستان بوده است. زلزله ۳.۵ در عمق ۵ کیلومتر از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه بوده است.

در شادمهر استان خراسان رضوی زلزله به بزرگای ۳.۹ به ثبت رسید که عمق آن در ۷ کیلومتری و کانون این زمین لرزه در ۹ کیلومتری شادمهر، ۲۲ کیلومتری فیض اباد و ۲۸ کیلومتری تربت حیدریه استان خراسان رضوی بوده است.

حسن آباد اصفهان نیز با زلزله ای به بزرگای ۳.۲ لرزید که عمق آن در ۷ کیلومتری و کانون آن در ۴۱ کیلومتری حسن آباد و ۶۹ کیلومتری ایزد خواست استان فارس و ۷۱ کیلومتری ورزنه استان اصفهان بوده است. زلزله ۲.۸ از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.

جمعه ۹ شهریور

در تازه آباد زلزله های ۲.۸،  ۲.۸، ۲.۸،  ۳.۲ در عمق ۶،  ۳.۲  در عمق ۸ و ۲.۵ و ۳ در عمق ۸ کیلومتری رخ داد.

شوقان استان خراسان شمالی زلزله ۳.۳ ریشتر را تجربه کرد که عمق آن در ۱۰ کیلومتری و کانون آن در  ۸ کیلومتری شوقان، ۲۴ کیلومتری آشخانه و ۲۶ کیلومتری قاضی این استان گزارش شد.

در سی سخت استان کهگیلویه و بویر احمد زلزله ۳.۴ ریشتر به ثبت رسید که عمق آن در ۱۰ کیلومتری سی سخت و ۱۸ کیلومتری یاسوج و ۲۳ کیلومتری چیتاب این استان بوده است.

زرند استان کرمان با زلزله ۳.۲ لرزید که عمق آن در ۸ کیلومتری و کانون آن در ۳ کیلومتری زرند، ۱۶ کیلومتری یزدانشهر و ۲۶ کیلومتری خانوک بوده است.

در سمنان استان سمنان زلزله ۲.۵، مصیری استان فارس زلزله به ثبت رسید.

جناح استان هرمزگان  نیز در این روز زلزله ۳.۳ ریشتر در عمق ۲۰ کیلومتری را تجربه کرد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link