بیگدلی: حذف بازرسان آژانس ممکن است مکانیسم ماشه را فعال کند

علی بیگدلی گفت: حذف بازرسان آژانس در شرایط فعلی کمکی به احیای برجام نمی‌کند. اگر همین روند ادامه یابد در نشست آینده شورای حکام زمینه برای صدور قطعنامه اخطاری علیه ایران فراهم شده و موضوع به شورای امنیت گسیل خواهد شد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ اعتمادآنلاین نوشت: علی بیگدلی درباره چالش‌های پیش روی روابط ایران و آژانس، سفر رییسی به نیویورک و احتمالات برجامی گفت: در خصوص سیاست ایران در مواجهه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آستانه نشست شورای حکام به اینگونه است که ایران معمولا مقداری امتیاز داده و انعطاف از خود نشان می‌دهد تا قطعنامه‌ای علیه ایران صادر نشود.

رییس‌جمهور ایران در آستانه سفر به نیویورک برای حضور در نشست مجمع سران ملل متحد قرار دارد. در این شرایط لازم است زمینه‌ای ایجاد تا فرصت برای دیپلماسی فراهم شود. این نوع برخورد‌ها در کنار فضاسازی‌های گسترده‌ای که از سوی دشمنان ایران صورت می‌گیرد، باعث مشکل‌تراشی برای کشور می‌شود.

بسیاری از بدخواهان ایران خواستار خالی شدن سالن سخنرانی‌های سازمان ملل متحد در زمان سخنرانی رییس‌جمهور ایران هستند. دولت ایران باید به گونه‌ای تدبیر کند که زمینه درک مشترک میان ایران و سایر قدرت‌های جهانی فراهم شود.

بدون تردید حل مشکلات اقتصادی کشور و خروج اقتصاد از انجماد، نیازمند مذاکره با سایر کشورها، جلب کردن رضایت آژانس، عضویت در FATF و به سرو سامان رساندن برجام است. مانع‌تراشی بر سر نظارت‌های قانونی آژانس به هیچ‌وجه به تحقق این اهداف کمک نمی‌کند.

پس از امریکا تعامل با اروپا برای احیای برجام ضروری است، اما عملکرد دولت به گونه‌ای است که هر روز ایران بیشتر از برجام و تعامل با اروپا فاصله می‌گیرد.

حذف بازرسان آژانس در شرایط فعلی کمکی به احیای برجام نمی‌کند. اگر همین روند ادامه یابد در نشست آینده شورای حکام زمینه برای صدور قطعنامه اخطاری علیه ایران فراهم شده و موضوع به شورای امنیت گسیل خواهد شد. در حالت بدبینانه ممکن است مکانیسم ماشه به کار افتاده و تحریم‌های قبل از ۲۰۱۵ دوباره در دستور کار غرب قرار بگیرند.