نرجس سلیمانی: آقای زاکانی مگر شما نگفتید برای اداره تهران برنامه دارید؟ I فیلم

عضو شورای شهر تهران در حضور شهردار تهران انتقاداتی به او وارد کرد و گفت :اگر قبلاً مردم ۲۰ دقیقه منتظر اتوبوس می‌ماندند حالا گاهی تا یکساعت یا یکساعت و نیم در صف‌های طولانی منتظر می‌مانند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ اعتمادآنلاین نوشت: نرجس سلیمانی عضو شورای شهر تهران در حضور شهردار تهران انتقاداتی به او وارد کرد و گفت :اگر قبلاً مردم ۲۰ دقیقه منتظر اتوبوس می‌ماندند حالا گاهی تا یکساعت یا یکساعت و نیم در صف‌های طولانی منتظر می‌مانند.

آثار عملی وعده‌های مدیریت شهری در دسترس مردم قرار نگرفته یعنی محلی از اعراب برای مردم ندارد.

این که می‌گوییم تا سال ۱۴۰۴ یا ۱۴۲۰ الگوی موفق جهان اسلام باشیم مشکل امروز مردم تهران را حل نمی‌کند.