فرزند وزیر دولت احمدی‌نژاد هَم استاد دانشگاه شریف شد

سجاد هرندی عضو ستاد محمود احمدی‌نژاد و مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در سال 1386 بود.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ سجاد صفارهرندی، فرزند محمدحسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی در دولت نهم به عنوان یکی دیگر از اساتید دانشگاه شریف معرفی شد. او هم مانند امیرحسین ثابتی، مجری صداوسیما و عضو جبهه پایداری قرار است در ترم پیش رو درس انقلاب اسلامی را تدریس کند.

سجاد هرندی عضو ستاد محمود احمدی‌نژاد و مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۶ بود.