پخش عکس جنجالی رئیسی از تلویزیون

پخش عکس رئیسی به بهانه تماس تلفنی مراجع تقلید حاشیه ساز شد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ علی غفاری مدیرمسئول صراط نیوز نوشت: اینکه در بخش خبری به بهانه تماس تلفنی رئیس جمهور با مراجع، عکس رئیسی را با فرمت یکسان در کنار آیات عظام و مراجع تقلید قرار می دهید یک شیطنت رسانه ای و مشکوک است.