علی مطهری: حکومت فکر می‌کند با اقلیت می‌تواند نظام را حفظ کند

مطهری گفت: حکومت فکر می‌کند فقط باید یک قشر خاص را داشته باشد. با همین اقلیت کاملا متدین می‌تواند نظام را حفظ کند. اشتباه می‌کند، باید همه مردم را داشته باشند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ نماینده ادوار مجلس به شبکه اینترنتی دانشگاه تهران گفت: خیلی قشری به تربیت افراد مشغول هستیم.

وی افزود: به جای اینکه روح افراد را بسازیم، مثلا روشی که شهید مطهری داشته، کار‌های سطحی و قشری انجام می‌دهیم.

او گفت: حکومت فکر می‌کند فقط باید یک قشر خاص را داشته باشد. با همین اقلیت کاملا متدین می‌تواند نظام را حفظ کند. اشتباه می‌کند، باید همه مردم را داشته باشند.