هیراد پیربداقی آزاد شد

فعال کارگری، که اواخر اردیبهشت ماه گذشته برای تحمل دوران محکومیت شش ماهه خود به زندان اوین منتقل شده بود دقایقی قبل از زندان آزاد شد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ هیراد پیربداقی، فعال کارگری، که اواخر اردیبهشت ماه گذشته برای تحمل دوران محکومیت شش ماهه خود به زندان اوین منتقل شده بود دقایقی قبل از زندان آزاد شد.