احمد زیدآبادی: کاسب محله پونک می‌گوید روزنامه کیهان بابت دروغ‌هایی که در این ۳۰ سال گفته باید درش تخته می‌شد

احمد زیدآبادی به سرمقاله روزنامه کیهان در خصوص برخورد با رسانه های اصلاح طلب واکنش نشان داد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ رویداد۲۴ نوشت: احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی نوشت: یک نفر در سرمقالۀ امروز کیهان خواستار توقیف روزنامه‌های مستقل و منتقد به اتهام “دروغ سازی” و “شایعه

پردازی” شده است.

این کاسب محلۀ ما در پونک، اما می‌گوید: “اگر قرار باشد روزنامه‌ای را به دلیل دروغ پردازی و شایعه پراکنی توقیف کنند که خودِ این روزنامۀ کیهان باید به تعداد تک تک شماره‌هایی که از سال ۱۳۷۰ تاکنون

منتشر کرده، درش تخته می‌شد! “