ادعای خبرگزاری نزدیک به سپاه: میرحسین موسوی می‌خواهد منشور منتشر کند

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه با انتشار گزارشی باردیگر ادعایی تازه را علیه مهندس میرحسین موسوی منتشر کرد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه با انتشار گزارشی باردیگر ادعایی تازه را علیه مهندس میرحسین موسوی منتشر کرد. در گزارش این خبرگزاری آمده است:

گروهک تروریستی منافقین به اردشیر امیرارجمند عامل آن گروهک و مشاور ارشد یکی از سران فتنه ۸۸ ابلاغ کرده است برای تحت الشعاع قرار دادن منشورهای پیش گفته به ویژه منشور «پهلوی، کومله و شرکاء»، منشور دیگری تدوین کند تا طبق روال گذشته به نام میرحسین موسوی منتشر شود. بنا بر این گزارش،  اردشیر امیرارجمند متن مورد نظر گروهک منافقین را در چارچوب ابلاغ شده تدوین و از طریق سرپلهای داخلی (دختران موسوی) به اطلاع وی و نیز به آگاهی دو زندانی ضدامنیتی مستقر در زندان اوین رسانده تا از منشور حمایت کنند. محتوای اصلی منشور القایی به میرحسین موسوی، تشدید خط عبور از قانون اساسی جمهوری اسلامی و گامی دیگر به سوی راهبرد براندازی است.