احمد زیدآبادی: اصلاح طلبان چرا؟ «حسین شریعتمداری» باید ماتم بگیرد که زین پس به سعودی‌ها باید بگوید «خادمین حرمین شرفین»

تحلیلگر مسائل سیاسی کشورمان به مطلب امروز روزنامه کیهان واکنش نشان داد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ انتخاب نوشت: احمد زیدآبادی، تحلیلگر مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود در مطلبی با عنوان «ماتم؟» نوشت: مدیر مسئول کیهان با اشاره به توافق ایران و عربستان برای عادی سازی روابط دوجانبه خطاب به اصلاح طلبان نوشته است: “چرا شما ماتم گرفته اید!”

من که گمان نمی کنم ماجرای عادی سازی رابطه با سعودی ها برای جماعت اصلاح طلب جای هیچگونه ماتم داشته باشد. از قضا آنکه باید ماتم بگیرد خود کیهان است چون که از این به بعد به جای خطاب کردن سعودی ها با عناوین و القابی مثل: نوکران بی جیره و مواجب آمریکا، سگ های دست آموز صهیونیست ها، پدر تروریسم داعش، آدمکشان حرفه ای و…..باید آنها را خادمین حرمین شرفین بنامد!