توییت «حمید علیمی» درباره به توپ بستن مجلس

حمیدرضا علیمی، مداح معروف در توییترش نوشت: به یک محمدعلی شاه قاجار جهت به توپ بستن مجلس نیازمندیم.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ خبرآنلاین نوشت: حمیدرضا علیمی، مداح معروف نوشت : به یک محمدعلی شاه قاجار جهت به توپ بستن مجلس نیازمندیم..

توییت عجیب مداح معروف درباره «به توپ بستن مجلس»